CO JE NOVÉHO

Proč lesní školky nepotřebují budovy?

6.11.2022

Děti v lesních školkách tráví v průměru 6 a více hodin venku. Z mapování stavu lesních školek za školní rok 2021/2022 realizované Asociací lesních MŠ vyplynulo, že 13% lesních školek je venku ještě více. Za každého počasí - v létě i zimě, v mrazu i v dešti. Šest hodin je poměrně dost času, uvážíme-li, že zákon povoluje maximálně 9 hodinový provoz lesních MŠ a většina z nich není v provozu déle než 8 hodin denně. Proč tomu tak je?

Číst více

Výsledky jarního mapování 4: výzvy pro lesní školky a komunikace v síti

11.10.2022

V posledním článku k výsledkům mapování stavu a potřeb lesních školek se věnujeme zejména dvěma otevřeným otázkám: "V čem byste se jako lesní školka chtěli zlepšit?" a "Co vám ve zkvalitňování chybí?", na které jsme se na jaře letošního roku ptali členských organizací. S blížícím se koncem roku bude řada týmů bilancovat a plánovat priority pro nový rok, věříme, že tento vhled pro ně bude nápomocný a inspirativní při nejmenším v tom, co vše lze vzít do úvahy. Článek rekapituluje i komunikaci v naší síti, kte

Číst více

Výsledky jarního mapování 3: týmy lesních školek

5.9.2022

Ve třetí části vyhodnocení jarního mapování stavu a potřeb lesních školek jsme se zaměřili na týmy lesních školek, koordinátory, ředitele a průvodce dětí.

Číst více

Výsledky jarního mapování 2: pedagogika a péče o děti

17.7.2022

Přinášíme vám druhý výstup z dotazníkového mapování mezi všemi členskými školkami, tentokrát na téma pedagogiky a péče o děti.

Číst více

Výsledky jarního mapování: Kolik je v lesních školkách dětí a jaká je výše školkovného?

3.6.2022

Asociace lesních MŠ se v únoru 2022 zeptala svých 150 členských organizací na 99 otázek pokrývajících široký svět fungování lesních školek. První sada výsledků byla prezentována na dubnovém Sletu, členské schůzi ALMŠ. Nyní vám přinášíme přehled výsledků k základním údajům, které objektivně kreslí obrysy obrazu lesních školek v ČR.

Číst více

Jinak neznamená vždy špatně

1.5.2022

Jak je vidět z archivních snímků, něco se změnilo. Kam jsme se posunuli od roku 2018, kdy začala první zásadnější jednání o stravování v lesních školkách? Po počátečních rozpacích školního roku 2016/17, kdy zahájily svůj provoz první lesní MŠ nově registrované v Rejstříku škol a školských zařízení, se ukázala potřeba přeci jen legislativně upravit oblast stravování. Začalo se totiž řešit, zda si děti mohou do lesní školky brát své svačinky z domova a kdo může vydat dětem jídlo dovezené cateringem.

Číst více

Vánoční dárek: problém vodovodních kohoutků v lese je vyřešen

30.12.2021

V lese jako doma: Pamatujete na článek o neexistujícím vodovodním kohoutku uprostřed lesa? Pro toho, kdo jej neviděl: od letošního léta jsme řešili nereálný požadavek pro povolení výdejny lesní mateřské školy - zajištění vodovodní přípojky. Tak tenhle kohoutek se už přemístil zpět do surrealistických obrazů, kam jedině patří.

Číst více

Jak mají lesní školky nakládat s odpady z toalet?

7.12.2021

V lese jako doma: Na půdě ministerstva životního prostředí proběhla 30. listopadu 2021 důležitá schůzka k tématu kompostování odpadů ze separačních toalet v lesních školkách. Poprvé se nad tímto tématem společně sešli zástupci Státního zdravotního ústavu (SZÚ), odboru odpadů a ochrany vod Ministerstva životního prostředí, přírodovědecké fakulty UK, zemědělského technického zkušebního ústavu a samozřejmě zástupkyně ALMŠ. Navíc společnost JRK zprostředkovala přítomnost odborníka na kompostování z Finska.

Číst více

Výdejna od A do Z

20.10.2021

V lese jako doma: Když chce lesní mateřská škola vydávat dětem stravu, potřebuje výdejnu. Jelikož funguje celoročně venku mimo stavby, není to jen tak. V roce 2020 byla uzákoněna tzv. výdejna lesní mateřské školy (§ 119a zákona 561/2004 Sb.). Co lesní mateřskou školu čeká, když se rozhodne takovou výdejnu zaregistrovat? ALMŠ již několik měsíců řeší první třecí plochy po odmítnutí první výdejny místní hygienickou stanicí. Shrnujeme proto základní představu o funkčním modelu výdejny z pohledu ALMŠ.

Číst více

Když zákony nefungují

7.9.2021

V lese jako doma: Prošli jste se poslední dobou po lese? Záplava sytě zelené barvy, vůně pryskyřice, praskání drobných větviček pod nohama. Ostrůvky kvetoucích bylin a mokře voňavého mechu. Možná nějaké houby, jedlé, i ty krásné, ale nejedlé. A kolik vodovodních kohoutků jste tam potkali? Ne. Nemyslím nově objevenou černou skládku. Myslím tu klasickou vodovodní baterii, ze které otočením pustíte pitnou vodu.

Číst více

Poslední plošné uzavření MŠ uznal soud nezákonným

2.6.2021

V lese jako doma: Na konci dubna 2021 podpořila ALMŠ žalobu dívky z lesní MŠ proti nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR z 6. dubna 2021. ALMŠ poskytla jí a jejím zákonným zástupcům právní pomoc, aby nebyla porušována základní práva dětí. 2. června 2021 Nejvyšší správní soud rozhodl, že uzavření MŠ bylo nezákonné.

Číst více

Mapování stavu a potřeb lesních školek v ČR 2021

2.5.2021

Poprvé s profesionální pomocí mapujeme stav a potřeby lesních školek v ČR a zároveň dopad činnosti ALMŠ na lesní školky. Rozsáhlý dotazník vyplnilo 129 členských organizací Asociace lesních mateřských škol. Díky výsledkům dotazníkového šetření a podpůrných skupin, které ALMŠ rovněž pořádá, dokážeme lépe plánovat naše činnosti a poskytovat cílené služby. Školky mohou výsledky použít pro srovnání s jinými školkami a k reflexi.

Číst více

Ve Strategii vzdělávací politiky 2030+ nesmí chybět vzdělávání venku

18.8.2020

V lese jako doma: Lesní mateřské školy a lesní kluby jsou od 1. března zavřené. Asociace lesních MŠ pokračuje ve snaze prosadit spravedlivé zajištění vzdělávání a péče o děti ze všech typů předškolních zařízení a to co nejdříve to epidemiologická situace dovolí.

Číst více

Novela školského zákona dala zelenou výdejnám lesních MŠ

14.7.2020

V lese jako doma: Lesní mateřské školy již několik let vzdělávají děti v souladu se školským zákonem. Nyní byla schválena také pravidla školního stravování v lesních mateřských školách, které tak mohou v praxi naplnit všechna kritéria bezpečného stravování podle evropských nařízení a současně vydávat jídlo bez nutnosti budovy.

Číst více

Jak si vedou lesní MŠ a kluby v době koronavirové krize?

3.5.2020

Asociace lesních MŠ provedla mezi členskými lesními školkami (lesními kluby a lesními mateřskými školami) průzkum, aby zjistila, v jaké situaci se nachází, a kam nasměrovat síly a podporu ALMŠ. Získaná data pomohou ujasnit si některé situace (např. slevy na příspěvcích od rodičů, řešení pracovních míst), a budou užitečná také při vyjednávání opatření ke zmírnění dopadů epidemie na lesní kluby a MŠ.

Číst více

V lese jako doma

1.5.2020

Asociace lesních MŠ spouští nové webové stránky V lese jako doma, kde nabízí základní informace k dobré praxi v lesních školkách, inovativnímu způsobu předškolního vzdělávání. Web je určen pro širokou veřejnost včetně úředníků a politiků, kteří mají na jejich fungování vliv. Dozvíte se z nich podrobnosti o zázemí, hygienických podmínkách a požadavcích na stravování. Samozřejmě nechybí ani sekce zaměřená na novinky v oboru.

Číst více