Výsledky jarního mapování: Kolik je v lesních školkách dětí a jaká je výše školkovného?

3.6.2022

Asociace lesních MŠ se v únoru 2022 zeptala svých 150 členských organizací na 99 otázek pokrývajících široký svět fungování lesních školek. První sada výsledků byla prezentována na dubnovém Sletu, členské schůzi ALMŠ. Nyní vám přinášíme přehled výsledků k základním údajům, které objektivně kreslí obrysy obrazu lesních školek v ČR.

mapovani-2022-infosheet-zakl-udaje.jpg (382 KB)

Začněme těmi nejdůležitějšími – dětmi. V lesních školkách se v roce 2021/22 vzdělává celkem 3367 dětí, z toho je 180 dětí mladších 3 let. Předškoláků plnících rok povinné předškolní docházky v lesních MŠ je 354 (o 13,8% více než minulý školní rok) a dalších 124 předškoláků je do LMŠ zapsaných na individuální vzdělávání. O děti v lesních školkách pečuje ve školním roce 2021/2022 magických 888 osob.

Provozní doba a docházka
Jak je to s otevírací dobou a docházkou? Potvrdilo se, že lesní školky nejsou nastavené na model osmihodinové pracovní doby obou rodičů. "Jedním z praktických důvodů kratší otevírací doby je potřeba světla a příznivější klima. Pokud školka začíná program v zázemí, je v zimě potřeba brzy ráno zatopit v kamnech, aby si děti mohly sundat vrchní vrstvu oblečení. Hlubším důvodem kratšího provozu jsou potřeby dětí, pokud je to alespoň trochu možné, čas doma nemá být jen navečeřet, vyčistit zuby a spát, děti se těší na své hračky a své blízké. Malé děti potřebují pozornost svých nejbližších každý den a lesní školky tomu jdou vědomě naproti," vysvětluje Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních MŠ. Lesním mateřským školám určuje školský zákon maximální dobu celodenního provozu v rozsahu 9 hodin, lesní kluby žádnou dobu určenou nemají. Nejběžněji mají lesní školky otevřeno od 8 hodin (61 %) do 16 hodin (45 %). Jen jednotky lesních školek mají otevřeno již od 7. Podobně je to s ukončením provozu až v 17 hodin. Lesní MŠ v roce 2021/22 prodloužily provoz do 16:30 (22,4 %), část naopak zkrátila do 15:30 (13,4 %). “Když to porovnáme s naší zkušeností z exkurzí do Berlína, kde je tlak na prodlužování provozní doby lesních školek velký, je na tom situace v ČR zatím docela dobře. V Berlíně lesní školky postupně podléhají, ačkoli s tím pedagogicky nesouhlasí. Buďme proto na tento tlak připraveni argumenty postavenými právě na potřebách malých dětí,” dodává Valkounová.
S tím souvisí také týdenní režim. Lesní MŠ mají ze zákona povinně otevřeno 5 dní. V LK je pětidenní provoz také nejběžnější, nicméně čtvrtina má otevřeno 4 dny, takže i to je udržitelný model. Co se týče docházek dětí, v LK převládá 3 denní docházka, v LMŠ 5 denní. Střídání dětí v průběhu týdne převládá u 72,6 % v LK a u 43,5 % v LMŠ (tam je výrazný pokles oproti minulému školnímu roku, kdy to bylo 62,5 %).

mapovani-2022-infografika-skolky-v-krajich.jpg (155 KB)

Školkovné
Na závěr otázka ceny. Průměrná cena za docházku je v lesních mateřských školách 4 997 Kč a v lesních klubech 6242 Kč měsíčně. V těchto číslech je skryto mnoho “ale”. Když odečteme 6 obcí zřizovaných LMŠ a ponecháme tedy samostatně soukromé LMŠ, je cena za docházku 5 527 Kč. Překvapilo nás, jak nízko v průměru vychází cena docházky u lesních klubů - je jasné, že dokáží fungovat s mnohem menším rozpočtem (a bohužel často podhodnoceně) a více se v nich odráží komunitní charakter a podstatné množství dobrovolnické práce. Důležité je také zohlednění regionální - proto jsme vytvořili cenovou mapu, v níž jsou rozdíly patrné.

mapovani-2022-infografika-skolkovne.jpg (142 KB)

S tím souvisí i to, nakolik se lesní školka považuje za službu, nebo za komunitní projekt. Výsledky nás překvapily - lesní MŠ a kluby jsou v této otázce téměř vyrovnané - 54% ze všech LMŠ se považuje spíše za poskytovatele služeb, a 52% ze všech lesních klubů se považuje spíš za komunitní projekt. Neplatí tedy pravidlo, že by vstup do školského rejstříku znamenal zásadní změnu charakteru školky. O zápisu do rejstříku uvažuje v letošním školním roce 21 lesních klubů (loni to bylo 22 a 3 se skutečně do rejstříku na školní rok 2021/22 zapsalo, 11 začne školním rokem 2022/23 a 7 klubů si svůj zápis do rejstříku prozatím rozmyslelo s tím, že zhruba polovina o něj chce usilovat v delším časovém horizontu, ostatní svůj původní úmysl zcela přehodnotili).