Mapování 2024: Kolik dětí navštěvuje lesní školky a jaká je výše školkovného?

18.2.2024

Ze 160 lesních školek (s 186 třídami), které se účastnily mapování, tvoří 40 % lesní mateřské školky, z nichž je 41,8% certifikováno podle Standardů kvality lesních mateřských škol a klubů. Nejvíce lesních školek se dlouhodobě nachází v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Největší nárůst počtu lesních školek nastal na Vysočině. 

alms-infogrcojsouls-24-a4-1-web.jpg (277 KB)

Počet dětí a průvodců
V lesních školkách, které se zúčastnily mapování, se v roce 2023/24 vzdělává celkem 3406 dětí s tím, že 42 % se vzdělává v lesních mateřských školách. Co se týká věkové skupiny, lesní školky navštěvuje 255 dětí mladších 3 let (nárůst o 31,4 %). Celkový počet předškoláků je 818, přičemž v lesních MŠ číslo nepatrně vzrostlo (o 2,7 %).
O děti v lesních školkách pečuje celkem 973 zaměstnanců a externistů, z toho je 840 průvodců (o 2 % více). Podíl mužů mezi průvodci se pohybuje okolo 10 % –⁠ jedná se o nadprůměrný počet oproti průměru v běžných MŠ, kde je podle údajů ČŠI podíl mužů do 1 %.

alms-mapa-poctyls-24-a4-1-web.jpg (136 KB)

Provozní doba
Lesní školky již běžně nabízejí pětidenní docházku s tím, že lesní mateřské školy (LMŠ) ji mají danou ze zákona, ale i v lesních klubech (LK) je pětidenní provoz nejběžnější (55,4 %), nicméně část má otevřeno 4 dny (31,5 %). Pouze 13 % lesních klubů má tedy docházku 1-3 dny. Co se týká docházky dětí, v LK převládá 3denní docházka (32,5 %), v LMŠ 5denní (37,6 %).
Jak lesní mateřské školy (44, 6 %), tak kluby (58, 7 %), začínají denní provoz nejčastěji od 8:00 hodin a končí v 15:45 hodin (více než polovina školek).

Průměrné školkovné
Školkovné se liší podle regionu, nejvyšší školkovné je v Praze (9 536 Kč, LMŠ) a nejnižší je na Vysočině (3 000 Kč, LMŠ). Průměrná cena za docházku v lesních mateřských školách je 6 362 Kč. V lesních klubech průměrné školkovné nepatrně kleslo a to na 6 939 Kč měsíčně.
Lesní školky obecně dokáží fungovat s mnohem menším rozpočtem (a bohužel často podhodnoceně) a více se v nich odráží komunitní charakter a podstatné množství dobrovolnické práce. Výjimku tvoří obecní LMŠ, ale i lesní třídy či jinak podpořené LMŠ, kde se školkovné pohybuje mezi 400 - 900 Kč.

alms-mapa-cenyls-24-a4-1-web.jpg (125 KB)