Jak mají lesní školky nakládat s odpady z toalet?

7.12.2021

Na půdě ministerstva životního prostředí proběhla 30. listopadu 2021 důležitá schůzka k tématu kompostování odpadů ze separačních toalet v lesních školkách. Poprvé se nad tímto tématem společně sešli zástupci Státního zdravotního ústavu (SZÚ), odboru odpadů a ochrany vod Ministerstva životního prostředí (MŽP), přírodovědecké fakulty UK, zemědělského technického zkušebního ústavu a samozřejmě zástupkyně ALMŠ. Navíc společnost JRK zprostředkovala přítomnost odborníka na kompostování z Finska. Vzhledem k obsáhlosti tématu se jednalo o první společnou schůzku, na kterou naváže komunikace s jednotlivými institucemi. Výstupem by měla být společná metodika pro používání kompostovacích toalet použitelná pro školky v celé ČR.

V čem konkrétně je nyní problém? V lednu 2020 SZÚ vydal stanovisko, které problematizuje následné kompostování materiálu z kompostovacích toalet lesními mateřskými školami. SZÚ ve stanovisku nerozlišuje mezi jednotlivými typy toalet (separační, sběrné). Zároveň chybí data, která by závadnost kompostování odpadu dle doporučeného postupu jasně prokázala. Ve světě je používání kompostovacích toalet možné. To potvrdil i zástupce finské firmy Biolan, která tyto toalety úspěšně prodává po celém světě a zájem o ně roste (např. v Německu a Kanadě).

Jedním z důležitých závěrů kulatého stolu je záměr zajistit vzorky a data k vyhodnocení efektivnosti konkrétních postupů nakládání odpadu z různých druhů kompostovacích toalet. Ve výsledné metodice by nemělo chybět upozornění na metody nakládání s kompostovacími toaletami, které jsou závadné a tudíž nepoužitelné. Vzorem pro sběr a vyhodnocení dat bude podkladová studie pro normu k nakládání s odpady z Německa. Na výzkumu se budou podílet i odborníci z finské firmy vyrábějící separační toalety, kteří zajistí komparativní data z jejich laboratoře. Se sběrem vzorků začneme již v lednu 2022.

Zajistit potřebná data je běh na dlouhou trať. Chceme totiž do hry vzít více faktorů, například i žížaly. Hlavním hygienizačním činidlem je v současnosti uznávána teplota. Vyhláška 273/2001 Sb. stanovuje, že odpad musí být hygienizován při teplotě nad 70 °C nejméně 3 dny, nebo nad 55 °C po dobu alespoň 14 dní. Toho lze docílit pouze v kompostérech napojených na elektřinu. Lesní školky si však vzhledem k malému množství odpadu mohou dovolit nechat kompost hygienizovat déle, než je obvyklé. Dalším rozhodujícím faktorem pro vyhodnocení bezpečnosti odpadu je tedy i čas. Používají nepropustné kompostovací nádoby o objemu 100 - 200 litrů umožňující odstavení a zkompostování materiálu bezpečně, mimo dosah dětí a bez možnosti úniku látek do okolního prostředí či vod. Nádoby zde lze ponechat do doby, než se naplní další, což je dle dosavadních zkušeností někdy i více než rok. Bude proto nezbytné odebírat vzorky v delším časovém horizontu.

Nabízí se otázka, jaké je dočasné řešení. I na tom se účastníci kulatého stolu shodli. Vyjasnili si, že není problém ve skutečnosti, že v lesních školkách jsou využívány separační nebo sběrné kompostovací toalety. Problém je s likvidací vzniklého materiálu. Zástupkyně SZÚ dr. Zimová to shrnula: “Nenašli jsme předpis, jak zakončit proces jinak, než likvidací v kompostárně”. Dočasným řešením proto bude sjednání odvozu předkompostovaného materiálu. Ten má dle odborníků povahu tzv. kompostu nevyhovující jakosti (dle vyhlášky 8/2021 Sb. katalogové číslo 19 05 03), nikoli nebezpečného odpadu, což je rozhodující pro zajištění svozu. V tuto chvíli není jisté, zda je po celém území ČR tato služba dostupná a zda se svozové vozy dostanou do všech míst, kde lesní mateřské školy sídlí. I tyto otázky bude Asociace lesních MŠ v následujícím roce sledovat a vyhodnocovat.