Mapování 2024: zázemí lesních školek, řešení stravování a pitného režimu

19.2.2024

Mapování v roce 2024 se vyznačovalo tím, že bylo posledním mapováním, které bylo realizováno před tím, než vstoupil v platnost nový stavební zákon, který všem nově vznikajícím lesním MŠ nastavuje nová, jasná pravidla. Právě to je možná důsledkem poměrně výrazného poklesu podílu zděných domků jako zázemí lesních školek a to z 50% na 38%. Lesní MŠ, které by měly zázemí ve zděném domě, tak již nebudou přibývat, zůstává však možnost, že lesní MŠ mohou mít ve zděných domech hygienické zázemí.

Typické zázemí lesní MŠ zůstává téměř nezměněno v rámci statistické odchylky: 35% maringotka (43% LMŠ a 29% LK), 35% jurta (42% LMŠ, 30% LK), 18% týpí (14% LMŠ, 21% LK), 15% altán a 17% jiné. Z mapování vyplynulo, že méně typické, ale přesto stále krásné zázemí lesních školek naleznete třeba v hliněném domku nebo mobilheimu.

Hygiena a stravování jsou nedílnou součástí každé lesní školky. Jak ale přivádíme do lesa vodu? 38% lesních školek (45% LMŠ a 34% LK) má štěstí, že není tak úplně v lese a má přípojku na vodovodní řad. 51% (43% LMŠ a 53 LK) však pitnou vodu dováží a zbytek disponuje vlastní studnou.

Když nemáme vodu, jak tedy řešíme toalety? Jak již bylo zmíněno výše, část školek 32% (34% LMŠ a 32% LK) je na zasíťovaném pozemku a vedle vodovodní přípojky disponuje i luxusem splachovací toalety. Výrazně více než polovina školek řeší toaletu standardně výběrem některého druhu kompostovacích toalet. Poměrně překvapivě se nám však objevují i velmi inovativní alternativy, jako jsou spalovací toalety zastoupené až 22% (variantu, že se respondenti “překoukli” a místo spalovací četli splachovací nemůžeme zcela vyloučit :) ).

Jak je možné, že máme ve školce přípojky? Jednoduše, 55% školek (60% LMŠ a 52% LK) se nachází v intravilánu obce (Standardy kvality lesních školek požadují vzdálenost lesa max. 20 min dětské chůze).

Díky změnám v legislativě, která se postupně začíná odrážet v praxi, dochází k navýšení počtu lesních MŠ, které mají registrovanou výdejnu lesní MŠ a to na 57%, což je nárůst o 27% oproti školnímu roku 2020/2021. Dalších 12% zřízení výdejny plánuje. Krásný důkaz toho, že když se dá školkám šance a opora, rádi ji využijí. Nejčastější příčinou, kterou školky uváděly jako důvod pro nezřízení výdejny bylo, že se jim nepodařilo najít dodavatele v odpovídající kvalitě, který by byl ochotný podrobit se administrativě spojené s dodáváním stravy do MŠ. Oproti tomu lesní kluby se s (absentujícím) dodavatelským řetězcem vypořádaly po svém a 51% z nich vyřešilo stravování tak, že svačiny i obědy připravuje pro každé dítě jeho rodič s využitím nejrůznějších termoboxů, termosek a termotašek.