Lesní mateřské školy konečně v lese - novela stavebního zákona přinesla stěžejní změnu

24.5.2023

Podařilo se. Novela stavebního zákona zavedla pojem drobné stavby pro zázemí lesní mateřské školy, který sjednotí možnosti pro zakládání nových lesních MŠ. Doposud záleželo na názoru konkrétního úřadu, zda je zázemí (nejčastěji jurty, maringotky nebo týpí) stavební či nestavební povahy. To pak bylo stěžejní při povolování jejich umisťování. V některých regionech tak i přes zájem zřizovatelů a rodičů bylo téměř nemožné docílit jejich vzniku. To se nyní po letech vyjednávání změní. A jak konkrétně novela zakládání LMŠ usnadní?

Lesní MŠ jsou druhem mateřské školy, který se stal součástí českého vzdělávacího systému v roce 2016. První legislativní ukotvení lesních mateřských škol se soustředilo na jejich podstatu a to na vzdělávání dětí celoročně venku v přírodě. Definice byla postavena na tom, že jsou děti většinu času mimo vnitřní prostory, tzn. využívají skromná zázemí protože jsou jinak venku. S rostoucím počtem lesních MŠ však začalo být zřejmé, že je třeba jasně kodifikovat také podobu zázemí lesních MŠ. To tvoří nejčastěji jurty, maringotky a týpí. Místy až filosofická debata nad stavební či nestavební povahou jurt vyžadovala od místních stavebních úřadů obtížná rozhodování při povolování jejich umístění zejména mimo města. V některých regionech tak ke vzniku lesních MŚ i přes zájem zřizovatelů a rodičů nedocházelo.
Novela stavebního zákona řeší problémy lesních MŠ tím, že jasně definuje jakým druhem stavby mohou být. Řešení spočívá ve vytvoření nového typu drobné stavby, která má pro účely zázemí lesní MŠ jasně vymezené parametry. Pro dotčené úřady tak bude jednodušší s umisťováním zázemí lesních MŠ zacházet, protože bude mít daná jasná pravidla, ať už se bude školka nacházet na okraji měst, nebo ve volné přírodě, typicky v lese. Součástí těchto pravidel jsou také omezení rozlohy zázemí, jeho výšky a účelu, aby bylo zamezeno možnostem jeho zneužití.
Souběžně dochází k částečné novelizaci definice lesních MŠ ve školském zákoně, která je díky tomu v souladu se stavebním zákonem a přitom respektuje samotnou podstatu lesní školky – stále vychází ze skutečnosti, že děti se vzdělávají v přírodě a nikoli uvnitř budovy.
Cesta ke vzniku nové definice lesní MŠ však nebyla jednoduchá. Již od roku 2016 docházelo k nerovnostem v rámci ČR, kdy někde mohly lesní školky volně vznikat a jinde byly omezeny, nebo dokonce rušeny. V úsilí otevřít debatu, která pomůže rozvoji lesních školek Asociaci lesních MŠ roky intenzivně podporovala paní senátorka Miluše Horská.: „Asociaci lesních MŠ podporuji dlouhodobě, společně jsme v minulosti řešili způsoby zajištění školního stravování a nyní i zázemí samotné. Mám radost, že mohu přispět k tomu, aby děti trávily hodnotný čas v přírodě a umožnit, aby byl tento typ vzdělávání pro veřejnost dostupnější. Současně očekávám, že díky vyjasnění podmínek pro zázemí lesních školek, dojde mimo jiné k navýšení vzdělávacích kapacit, které je dlouhodobou výzvou."
Finální znění pomáhala prosadit poslankyně Marie Jílková: „Pocházím z vesnice a příroda a les pro mne byly tím nejpřirozenějším hřištěm. Svoje děti už vychovávám ve městě a silně cítím, jak jim a mně taky chybí bezprostřední kontakt s lesem a obyčejnou loukou. Je mi vlastně líto, že nemohou prožívat tu krásu a rozmanitost volné přírody. Proto jsem moc ráda za lesní školky, které dětem poskytují tu radost ze svobodného pohybu, objevování a přirozeného učení. Považuju za důležitý i rozměr různých forem péče o děti v předškolním věku – každé dítě a každý rodič potřebuje něco jiného a nemůžeme chtít vtěsnat všechny malé děti do stejné vzdělávací a výchovné formy. Proto jsem za lesní školky opravdu vděčná."
Definice zázemí lesní MŠ byla součástí souhrnného pozměňovacího návrhu ministerstva pro místní rozvoj. Na vytvoření nové definice aktivně spolupracovaly odbory legislativy a územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstvo školství, které koordinovalo celou práci pod vedením odboru legislativy. Nová definice zázemí lesních MŠ je tak výsledkem ukázkové meziresortní spolupráce.
„Přestože to nebyl hlavní cíl novely, věříme, že tento krok pomůže i obcím s nedostatečnými kapacitami předškolních zařízení – pro řadu občanů je lesní MŠ vítanou formou vzdělávání. Očekáváme, že v následujících letech může dojít k významnému nárůstu míst, které lesní školky napříč ČR nabízejí,” říká Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních MŠ.
I přes tento důležitý úspěch není práce ALMŠ spojená s problematikou zázemí lesních MŠ zcela u konce. Poté, co vejde nový stavební zákon v platnost, bude třeba novelizovat také několik souvisejících vyhlášek. „Ze srdce děkujeme všem, kdo přispěli svým dílem k tomu, že je další překážka pro zřizování lesních MŠ překonána. I přes tyto dobré zprávy však není naše práce zcela u konce. Poté, co byl zákon v schválen, je třeba novelizovat také několik souvisejících vyhlášek, aby se úřady nezastavily v dalším kroku. Věříme však, že navážeme na dobrou meziresortní spolupráci,” dodává Tereza Valkounová.

Novela stavebního zákona týkající se zázemí lesních MŠ vejde v platnost 1.1. 2024.