Jak si vedou lesní MŠ a kluby v době koronavirové krize?

3.5.2020

Asociace lesních MŠ provedla mezi členskými lesními školkami (lesními kluby a lesními mateřskými školami) průzkum, aby zjistila, v jaké situaci se nachází, a kam nasměrovat síly a podporu ALMŠ. Získaná data pomohou ujasnit si některé situace (např. slevy na příspěvcích od rodičů, řešení pracovních míst), a budou užitečná také při vyjednávání opatření ke zmírnění dopadů epidemie na lesní kluby a MŠ.
Data byla sbírána prostřednictvím písemného dotazníku a telefonického dotazování v období od 7. 3. do 16. 4. 2020.

 

Otevřená data i zpracovaný výstup najdete zde

Monitorování potřeb je financováno z Programu Active Citizens Fund, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.