Mapování 2023: Jak se vyvíjí zájem o lesní školky a jaká je výše školkovného?

7.6.2023

Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) se zeptala svých členských organizací na 99 otázek, aby objektivně vykreslila fungování lesních školek v ČR. Z mapování, kterého se zúčastnilo 158 lesních školek, vyplynulo, jaké jsou trendy v této oblasti předškolního vzdělávání.

Zájem o předškolní vzdělávání v přírodě roste
V lesních školkách, které jsou členy Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ), se v roce 2022/23 vzdělává celkem 3 430 dětí, což je o 2 % více než předchozí školní rok. Co se týká věkové skupiny, lesní školky navštěvuje 194 dětí mladších 3 let a nepatrně se navýšil celkový počet předškoláků.

alms-mapovani-2023-pocty-ls.jpg (203 KB)

O děti v lesních školkách pečuje celkem 978 zaměstnanců a externistů (o 10 % více než v minulém školním roce), z toho je 822 pedagogů neboli průvodců (o 9 % více než loni). Podíl mužů mezi průvodci se pohybuje okolo 11 % – stále se jedná o nadprůměrný počet oproti průměru v běžných MŠ, kde je podle údajů ČŠI podíl mužů do 1 %.

alms-infogrcojsou-2023-ls.jpg (473 KB)

Provozní doba a školkovné
Lesní školky již běžně nabízejí pětidenní docházku s tím, že lesní MŠ (LMŠ) ji mají danou ze zákona, ale i v lesních klubech (LK) je pětidenní provoz nejběžnější (56,8 %), nicméně část má otevřeno 4 dny (26,3 %). Co se týče docházek dětí, v LK převládá 3denní docházka (64,2 %), v LMŠ 5denní (78,6 %). Došlo také v posunu v oblasti trávení času v zázemí, kdy se jak u LMŠ, tak klubů snížil podíl času, který školky tráví uvnitř. Během zimního období (mimo dobu odpočinku a oběda) se jedná o dvě hodiny, v létě pak v průměru o něco málo přes hodinu.
Změna nastala v případě školkovného, kde bylo zaznamenáno navýšení. Průměrná cena za docházku v LMŠ je v současné době 5 872 Kč a v LK 7 101 Kč měsíčně, ale školkovné se dost liší podle regionu.
„Lesní školky obecně dokáží fungovat s mnohem menším rozpočtem (a bohužel často podhodnoceně) a více se v nich odráží komunitní charakter a podstatné množství dobrovolnické práce. Důležité je také zohlednění regionální, proto jsme vytvořili cenovou mapu, v níž jsou rozdíly patrné,” dodává Tereza Valkounová.

alms-mapovani-2023-ceny-ls.jpg (195 KB)