Vánoční dárek: problém vodovodních kohoutků v lese je vyřešen

30.12.2021

Pamatujete na článek o neexistujícím vodovodním kohoutku uprostřed lesa? Pro toho, kdo jej neviděl: od letošního léta jsme řešili nereálný požadavek pro povolení výdejny lesní mateřské školy - zajištění vodovodní přípojky. Tak tenhle kohoutek se už přemístil zpět do surrealistických obrazů, kam jedině patří.

Celý podzim jsme si se zástupci státní správy vyjasňovali terminologii, procesy a výklady paragrafů. Začátkem zimy proběhla finální návštěva z místní hygienické stanice v modelové lesní školce k poslední kontrole popsaných procesů zajištění správné hygienické praxe. K té patří i možnost každodenního dovozu pitné vody v barelech, které jsou pečlivě udržovány v čistotě. Školka a kontrolní orgán dospěly k takovému malému vánočnímu smíření. Víme, že řešení v lesních školkách jsou někdy náročnější - vyžadují více námahy i pečlivosti od nás dospělých, ale že důležité je, že fungují. Všechny lesní školky tak před Vánocemi dostaly dárek. Je zabalený do písemného povolení výdejny lesní MŠ, v níž je zajištěna pitná voda výhradně dovozem v barelech. A všichni provozovatelé a nakonec i děti z lesních školek z něj mají velkou radost.

Děkujeme zástupkyním místních hygienických stanic za to, že jim na dětech záleží a našly si na lesní školky čas i v této době, kdy jsou pod extrémní zátěží kvůli onemocnění Covid-19. Děkujeme ministerstvu zdravotnictví za to, že vyhovělo žádosti o přezkum původního rozhodnutí. Děkujeme ministerstvu školství za prosazování konceptu výdejen lesní MŠ. Děkujeme také všem expertům, kteří nám radili a politikům, kteří naše snahy posouvali směrem k řešení. Děkujeme členům Asociace lesních MŠ za to, že táhneme za jeden provaz, sdílíme dobrou praxi, snažíme se vždy o co nejlepší řešení pro všechny a v lese můžeme být jako doma. V neposlední řadě děkujeme Active Citizens Fund za jejich podporu, bez které bychom si několikaleté řešení problému stravování venku prostě nemohli dovolit. Díky a krásné Vánoce!