Proč lesní školky nepotřebují budovy?

6.11.2022

Děti v lesních školkách tráví v průměru 6 a více hodin venku. Z mapování stavu lesních školek za školní rok 2021/2022 realizované Asociací lesních MŠ vyplynulo, že 13% lesních školek je venku ještě více. Za každého počasí - v létě i zimě, v mrazu i v dešti. Šest hodin je poměrně dost času, uvážíme-li, že zákon povoluje maximálně 9 hodinový provoz lesních MŠ a většina z nich není v provozu déle než 8 hodin denně.
Proč tomu tak je? Není to proto, aby vypadaly zajímavě. Vzdělávání v lesní MŠ probíhá ze zákona mimo zázemí lesní školky - zákon doslova ve svém §34a odst. 9 říká, že: "…vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu…". Děti proto ve vyhřívaném zázemí tráví zpravidla čas odpočinku, v chladných dnech také čas oběda. Samozřejmostí je možnost rychle se zahřát a převléct, když to někdo potřebuje. Ale jde o to se převléct či zahřát a hurá zase ven. Ohřát se tedy neznamená realizovat celou dopolední či odpolední aktivitu uvnitř zázemí.
Pro všechny mateřské školy v ČR platí hygienická pravidla. Jedním z nich je, že pokud čas strávený v interiéru naplní v součtu jednoho dne 4 hodiny, mělo by se již jednat o prostor, který splňuje veškeré hygienické parametry určené pro dlouhodobý pobyt specifikované v hygienické vyhlášce 410/2005 Sb. Čtyři hodiny jsou rozhodnou dobou danou §2 odst. d této vyhlášky. Pokud školka tyto 4 hodiny překročí, je v zájmu dětí, aby vnitřní prostor školky měl dostatečný počet metrů čtverečních, byl dostatečně osvětlený atd. Zkrátka aby v něm dětem bylo dobře z hlediska jejich potřeb. Jiné požadavky jsou na prostory, kde děti tráví jen krátký čas (viz §2 odst. e a §9 zmiňované vyhlášky). Lze si představit třeba maringotku, ve které děti obědvají, nebo jurtu, kde děti odpočívají. Je našim společným zájmem, aby se děti rozvíjely ve zdravém a podnětném prostředí. Lesní školky takové prostředí zajišťují venku, ostatní školky uvnitř i venku. A právě pro případy, kdy jsou uvnitř, mají školkové děti k dispozici prostor naplňující celou vyhlášku 410/2005 Sb., aby jejich prostředí bylo nastaveno dobře.
Co z toho vyplývá? Existuje mnoho dobrých klasických mateřských škol, které tráví s dětmi hodně času venku a to je dobře. A dobře je také to, že tyto školky mají k dispozici pro část svých činností nebo v době nepříznivého počasí zděné třídy. Nicméně, lesní MŠ jsou právě ty školky, které svůj školní vzdělávací program připravují tak, aby byl naplňován venku každý den a to takovým způsobem, aby se k oněm 4 hodinám denně v interiéru blížily co nejméně.