Jinak neznamená vždy špatně

1.5.2022

2018-brezen.png (316 KB)

 

Jak je vidět z archivních snímků, něco se změnilo. Kam jsme se posunuli od roku 2018, kdy začala první zásadnější jednání o stravování v lesních školkách? Po počátečních rozpacích školního roku 2016/17, kdy zahájily svůj provoz první lesní MŠ nově registrované v Rejstříku škol a školských zařízení, se ukázala potřeba přeci jen legislativně upravit oblast stravování. Začalo se totiž řešit, zda si děti mohou do lesní školky brát své svačinky z domova a kdo může vydat dětem jídlo dovezené cateringem.

 

2018-cerven.png (337 KB)

Nikdo si nebyl jistý, podle jakých pravidel stravování venku posuzovat a lesní školky neměly po ruce legislativu, o kterou by mohly opřít správnou hygienickou praxi. Po řadě jednání došlo k obecné shodě v tom, že lesní MŠ nejen musí, ale i mohou dodržovat nařízení EP 258/2004 o hygieně potravin. Toto nařízení stanovuje požadavky na pojízdné nebo přechodné prostory využívané ke stravování (Kapitola III.). Nejvíce sporným bodem bylo vody. To však již bylo vyřešeno vyhláškou 410/2005 Sb. § 9, která také dává povinnost zajistit dostatek pitné vody. Jinými slovy, pitná voda již v rejstříkových mateřských školách byla, teď šlo jen o to najít shodu v tom, že dostačuje i pro stravování. V praxi to znamená, že stravování je nastaveno podle konkrétních možností zázemí lesní MŠ. Pokud v místě zázemí lesní MŠ není přípojka na vodu (a to v lese moc často nebývá) je voda dovážená denně v barelech určena primárně na pití a mytí rukou a mytí nádobí či úprava potravin zde neprobíhá. Podrobněji viz Infobalíček v členské sekci základního webu Asociace lesních mateřských škol.


2019-kveten.png (355 KB)

Nicméně i tato shoda musela dostat své paragrafované znění v novele vyhlášky o školním stravování. Výsledná citace vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. zní: “Výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb. Pro jednu provozovnu daného typu zařízení školního stravování nebo pro jednu výdejnu lesní mateřské školy připravuje jídla vždy jeden provozovatel stravovacích služeb; jídla v rámci dietního stravování může připravovat i další provozovatel stravovacích služeb, pokud zajistí dodržení podmínek podle § 2 odst. 5. Na základě dohody s provozovatelem stravovacích služeb, který jídla připravuje, může výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy v rámci školního stravování připravovat doplňková jídla podle § 4 odst. 1.”


2020-kveten.png (387 KB)

Ani novela však nevyřešila výkladové problémy a tak jsme rok 2021 věnovali uplatnění nové i dávno platné legislativy (zmiňovaného nařízení EP) v konkrétních lesních mateřských školách.

 

2021-kveten.png (349 KB)

Aktuálně probíhají další zápisy výdejen lesních MŠ, v některých regionech školky stále naráží na nejistotu úřadů zapsat výdejnu lesní MŠ, ve které je pitná voda zajišťována dovozem v barelech. Nicméně po osobních konzultacích se většinou podaří potvrdit, že jsme ve shodě, a na zápisu výdejny se domluvit. To byly výdejny. Držte nám palce se stavebním zákonem, protože i tam to máme prostě jinak. A jak jsme již poznali s výdejnami: jinak, neznamená špatně (i když většinou to znamená složitě).

 

2022-kveten.png (348 KB)

 

Děkujeme všem našim podporovatelům. Naše jednání jsou většinou během na dlouhou trať a bez Vaší podpory bychom to nezvládli.