Posun v novelizaci stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

15.5.2023

Negativa vyplývající z neukotvenosti zázemí lesních MŠ v zákoně začala převyšovat před jeho benefity. Po mnohaměsíčním vyjednávání se nám ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem školství podařilo vytvořit kompromisní znění nové definice lesní MŠ ve stavebním a školském zákoně. Legislativní proces je téměř u konce, chybí už jen podpis prezidenta.

Konkrétní úpravu stavebního zákona si můžete přehledně prohlédnut v této infografice.

infosheet-zazemi-stavebni-skolsky-zakon.jpg (140 KB)


Definice byla do stavebního zákona umístěna v poslanecké sněmovně prostřednictvím souhrnného pozměňovacího návrhu Ministerstva pro místní rozvoj. Plénum poslanecké sněmovny návrh schválilo na svém hlasování 24. 3. 2023. Následně návrh schválil Senát na své květnové schůzi. Po úspěšnému dokončení legislativního procesu, vejde nová definice v platnost k 1.7.2023.