Výsledky jarního mapování 2: pedagogika a péče o děti

17.7.2022

Přinášíme vám druhý výstup z dotazníkového mapování mezi všemi členskými školkami, tentokrát na téma pedagogiky a péče o děti.

Podíl pevné docházky roste
U lesních školek je poměrně časté, že děti nechodí do školky 5 dní v týdnu, tak jako v kamenných MŠ. Pro psychohygienu dětí není střídání školek ani nahodilá docházka vhodná. I pro lesní MŠ je náročné mít každý den jinou skupinu dětí – nelze pedagogicky navazovat, děti nemají stálé vztahy s vrstevníky ani průvodci. Proto z pedagogického hlediska vítáme trend, že podíl lesních MŠ s pevnou docházkou vzrostl meziročně o 19 % (z 37,5 % na 56,5 %). U lesních klubů má pevnou docházku zhruba 30 % a počet se výrazně nemění.

Kolik času tráví děti venku?
Třetina lesních školek tráví s dětmi průměrně 6 - 6,5 hodin denně venku. Dalších 13 % je venku dokonce sedm a více hodin, zbytek méně. Překvapilo nás, že v teplém období tráví lesní školky uvnitř v zázemí o něco více času (0,5 hod.) než v zimě. Jedná se zejména o čas oběda a odpočinku, ale zaměříme se na to a budeme zjišťovat podrobnosti. Zázemí lesních MŠ nejsou určena ke vzdělávací činnosti, není zde dostatek prostoru a často ani světla a čerstvého vzduchu, proto se zde zdržujeme pouze na dobu nezbytně nutnou a jinak jsou děti v lesních školkách venku. V 70 % lesních školek probíhá spánek ve vyhřívaném prostoru, ale pomalu roste počet školek, kde děti spí v nevyhřívaném přístřešku.

Děti nejsou "pouze" v lese
O tom, že lesní školky nejsou jen v lese svědčí např. údaj, že 48 % LMŠ a 47 % LK navštěvuje každý měsíc kulturní akci. Velká většina lesních školek (90 %) využívá nejen les ale i zahradu, kde s dětmi zahradničí. Pouze 3 lesní kluby uvedly, že zahradu mají, ale nezahradničí a celkem 11 lesních školek (7,8 %) zahradu nemá.

mapovani-2022-volna-hra.png (52 KB)

Pedagogická koncepce a předškolní příprava
Lesních klubů jsme se ptali, zda mají zpracovanou pedagogickou koncepci (lesní mateřské školy ji mít musí). Dobrá zpráva je, že 80 % lesních klubů uvedlo, že ji zpracovanou má. A stejně dobrou zprávou je, že se na jejím vzniku u většiny školek (60 %) podílí celý tým. Pokud ji píše jeden člověk, pak je to u 30 % lesních klubů a 24 % LMŠ koordinátor/ka či ředitel/ka. Pedagogická koncepce není jen papír. Naprostá většina školek koncepci využívá při plánování své činnosti. Stejně tak má většina školek (80 %) vyhrazený čas na předškolní přípravu, které se věnují nejčastěji více než 6 hodin týdně.

Vyhodnocování rozvoje dětí
Větší rozdíly mezi lesními kluby a LMŠ jsou při vyhodnocování rozvoje dětí. Pro LMŠ je to jedna z důležitých povinností kontrolovaná Českou školní inspekcí (ČŠI). 98 % LMŠ uvádí, že vyhodnocuje vzdělávací pokrok jednotlivých dětí tak, aby podle výsledků mohli upravovat vzdělávací nabídku. U lesních klubů kontrola ČŠI neprobíhá, dobrovolně toto vyhodnocování neboli evaluaci používá 73 % z nich.

Práce s rizikem
Součástí přírodní pedagogiky je i vědomá práce s rizikem. Zajímala nás proto úrazovost. Ve školním roce 2021/22 se z celkem 3367 vzdělávaných dětí stalo 16 úrazů vyžadujících lékařskou pomoc. Nejčastěji se jednalo o řezné rány, následovaly zlomeniny a úrazy hlavy. Celkem 12 lesních školek řešilo krádeže a 6 školek živelnou pohromu. Podle dat ČŠI (2020/2021) byl index úrazovosti v mateřských školách 0,37.

Inkluzivní přístup
Velkou výhodou lesních školek je malý počet dětí na dva dospělé. Ten umožňuje inkluzi, individuální přístup a práci s plánem pedagogické podpory (PLPP) a individuálním vzdělávacím plánem (IVP). Počet dětí, pro které lesní školky tvoří PLPP výrazně roste – u LMŠ o 25 % u LK dokonce o 33 %. Naopak klesá počet dětí s IVP (který na rozdíl od PLPP vzniká na základě doporučení školského pedagogického zařízení). Celkem bylo v LMŠ 8 dětí s IVP a LK 2 děti. Školkám by v realizaci inkluzivního vzdělávání nejvíce pomohla možnost čerpat podpůrná opatření (40 %) a přijetí speciálního pedagoga do týmu (31 %). Inkluzivní vzdělávání pak realizuje 18 % LMŠ a 24 % LK.

Mapování je součástí projektu Advokační podpora předškolního vzdělávání v přírodě. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.