Výdejna lesní MŠ

Výdejna lesní MŠ je zařízení umožňující zajištění kvalitního a hygienicky bezpečného školního stravování i v prostředí přírody (anebo v lese jako doma :-) ). Stravování v lesní MŠ se stejně jako v ostatních MŠ řídí vyhláškou 107/2005 Sb. a spotřebním košem pro předškolní vzdělávání.

Výdejnu definuje školský zákon 561/2004 Sb., konkrétní pravidla pak nařízení EP 852/2004 o hygieně potravin. Výrobu stravy pro lesní MŠ zajišťují převážně externí dodavatelé. Pro transport jídel jsou používány jídelní termoboxy.

Výdejní prostor je prostorově oddělen od ostatních prostor např. pultem nebo vyznačením plochy. Povrchy přicházející do styku s potravinami jsou snadno omyvatelné a dezinfikovatelné. Nádoby na převoz a výdej jídla a pitné vody jsou čištěny po každém použití.

Před výdejem pokrmů je nejprve zkontrolována jejich teplota. Výdej zajišťuje proškolený pracovník s potravinářským průkazem za použití ochranného oděvu včetně pokrývky hlavy. Každý z těchto kroků popisuje HACCP školky.

Jídelní stůl připravený ke stolování v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání. Stůl je stejně jako ostatní plochy určené pro styk s potravinami udržován v čistotě dle HACCP.

Hygienické mytí a osušení rukou je nezbytnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Děti si před každým jídlem myjí ruce - v zázemí např. tekoucí pitnou vodou z barelu, v lese pak vodou z termosky a biologicky odbouratelným  mýdlem. 

Součástí školního stravování v lesní MŠ je také přesnídávka a svačina. V souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. probíhá v lesních MŠ výdej jídla zpravidla mimo zázemí. Dopolední přesnídávka je obvykle zajištěna rodiči pro vlastní dítě, odpolední svačina bývá přivezena dodavatelem jídla společně s obědem a je do času svačiny skladována v souladu s pokyny výrobce.